Verstelbare bureaus 

Verstelbare bureaus zijn bureaus die met een slinger of elektrisch in hoogte verstelbaar zijn en dus zo geschikt zijn voor iedere gebruiker.

Op deze manier worden lichamelijke klachten tot een minimum beperkt doordat de bloedsomloop op een natuurlijke manier wordt gestimuleerd. Bij dit soort bureaus is het belangrijk om te bedenken wat uw wensen zijn. Is de werkplek een meer vaste werkplek en is het enkel nodig om slechts een paar keer per dag van hoogte te wisselen, dan heeft u aan een slinger verstelling voldoende. Werkt u in een dynamische werkomgeving waar veel flexibele werkplekken zijn en waar het gewenst is om vaak zittend en staand werken af te wisselen, kies dan voor een elektrisch verstelbaar bureau. 

Wij bieden verstelbare bureaus die gekoppeld zijn aan mooie sideboard kasten en losstaande bureaus. Daarnaast heeft u een ruimte keus tussen materialen, afmetingen, soorten onderstellen en ook hebben wij bijvoorbeeld een verstelbaar bureau die u kunt instellen door middel van een applicatie op uw smartphone. Dit is wel zo handig want die applicatie vertelt ook direct wanneer u mag wisselen tussen zittend en staand werken. 

Verstelbare bureaus zijn ergonomische werkplekken. Wij hebben bij Meinema jarenlange ervaring met het geven van ergonomisch advies. Bel ons voor een adviesgesprek bij u op locatie of bel voor een verstelbaar bureau offerte.

 

ADJUSTABLE desks

Adjustable desks are desks that can be adjusted in height with a pendulum or electrically and in this way suitable for every user.

In this way physical complaints are kept to a minimum because the blood circulation is stimulated in a natural way. With these types of desks it is important to consider what your wishes are. If the workplace is a more fixed workplace and you only need to change the height a few times a day, then a pendulum adjustment is sufficient. If you work in a dynamic working environment where there are many flexible workplaces and where it is desirable to alternate between sitting and standing work often, then opt for an electrically adjustable desk.

We offer adjustable desks that are linked to beautiful sideboard cabinets and freestanding desks. In addition, you have a wide choice between materials, dimensions, types of bases and we also have, for example an adjustable desk that you can set using an application on your smartphone. This is very sufficient because the application also tells you immediately when you need to switch between sitting and standing.

Adjustable desks are ergonomic workplaces. At Meinema we have many years of experience in providing ergonomic advice. Call us for a consultation at your location or call for an adjustable desk quote

 

WILT U MEER INFORMATIE ONTVANGEN OF KUNNEN WIJ U ADVISEREN?
Wij staan voor u klaar om u te helpen, neem hier contact met ons op!
Kantoor projectinrichting Skoon 8 - Oostzaan