Boonzaaijer en Spierenburg

Karel Boonzaaijer en Dick Spierenburg

Karel Boonzaaijer en Dick Spierenburg hebben hun creativiteit en ervaring sinds 2001 gebundeld om producten en omgevingen te ontwerpen. De gezamenlijke ontwerpen van dragen duidelijk hun signatuur. Ze streven naar eenvoud, oorspronkelijkheid en kwaliteit in hun werk. Hun ambitie is het combineren van vernieuwing met realisme, waarbij gebruikswaarde en uitvoerbaarheid onlosmakelijk verbonden zijn met een krachtige vormtaal en esthetische balans. Eén van de merken waarmee het duo heeft samengewerkt is designmerk Artifort. Deze samenwerking heeft geleid tot een prachtig product dat de unieke stijl van beide ontwerpers weerspiegelen.

Bekijk hier onder de producten ontworpen door Boonzaaijer & Spierenburg